برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از معاون آموزشی قدیم دانشکده فنی و مهندسی کبودراهنگ جناب آقای دکتر زرین فر و معارفه معاون آموزشی جدید دانشکده جناب آقای دکتر قیاسوند

برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از معاون آموزشی قدیم دانشکده فنی و مهندسی کبودراهنگ جناب آقای دکتر زرین فر و معارفه معاون آموزشی جدید دانشکده جناب آقای دکتر قیاسوند


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

در روز یکشنبه 27 فروردین ماه 1402 مراسم تودیع و معارفه معاونت آموزشی دانشکده فنی و مهندسی کبودراهنگ با حضور جمعی از اساتید و کارکنان دانشکده برگزار شد