ریاست دانشکده

مرتضی شکری

مرتضی شکری 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

تلفن:  ۰۸۱۳۵۲۲۸۴۸۸

آدرس:   همدان - کبودرآهنگ -بلوار بعثت- جنب شهرداری - دانشکده فنی مهندسی کبودرآهنگ