فرم ها و آئین نامه ها

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

آئین نامه دوره های کارشناسی ارشد

اطلاعیه تغییر آئین نامه آموزشی برای دانشجویان کارشناسی 1391 و بعد از آن

آئین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه 

آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل  در دانشگاه های خارج از کشور

آئین نامه شرایط و ضوابط پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد

آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

ریز دروس عمومی در مقطع کارشناسی

آئین نامه کاردانی و کارشناسی ورودی های 1390 و ماقبل از آن

آئین نامه اجرائی شورای بررسی موارد خاص استانی

آئین نامه اجرائی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

آئین نامه مهمانی و انتقالی

آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته)مصوب 93/12/16