بازدید مدیر فناوری دانشگاه جناب آقای دکتر منصوری زاده از دانشکده فنی مهندسی کبودراهنگ

بازدید مدیر فناوری دانشگاه جناب آقای دکتر منصوری زاده از دانشکده فنی مهندسی کبودراهنگ


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بازدید مدیر فناوری دانشگاه جناب آقای دکتر منصوری زاده از دانشکده فنی مهندسی کبودراهنگ  و بررسی تجهیزات مرتبط و اعلام و تایید نیاز دانشکده توسط ایشان