بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاونت محترم دانشجویی و ریاست آموزشی و پژوهشی دانشکده های اقماری از دانشکده

بازدید معاونت محترم دانشجویی و ریاست آموزشی و پژوهشی دانشکده های اقماری از دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

بازدید معاونت محترم دانشجویی و ریاست آموزشی و پژوهشی دانشکده های اقماری از دانشکده طی بازدید به عمل آمده در مورخه 18/7/94 ...

بازدید معاونت محترم دانشجویی و ریاست آموزشی و پژوهشی دانشکده های اقماری از دانشکده

طی بازدید به عمل آمده  در مورخه 18/7/94 و بحث و بررسی پیرامون  طرح مشکلات موجود و تعیین نیازمندیها و اصلاحات خصوصاً  در زمینه مشکلات خوابگاه دانشجویان و بررسی وضعیت آموزشی و مشکلات مطروحه در ارتباط با میهمانی دانشجویان در سایت اصلی دانشگاه ، در نهایت   این  بازدید با قول مساعد مسئولین دانشگاه جهت هموار نمودن موارد مطرح شده به اتمام رسید.