اساتید دانشکده

هادی رضایی راد

هادی رضایی راد

هادی رضایی راد   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی شهرشناسی 1114016 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/18 (09:00 - 11:00) ترم اول 1397
مبانی و روش های برنامه ریزی شهری 1114026 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) 1397/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 41 - 42 از 42 نتیجه
از 3