لیست دانشجویان برگزیده آموزشی دانشکده

04 Jan 2016
کد خبر : 6727950
تعداد بازدید : 205

لیست دانشجویان برگزیده آموزشی دانشکده فنی-مهندسی کبودرآهنگ

لیست دانشجویان برگزیده آموزشی دانشکده فنی-مهندسی کبودرآهنگ در رشته های مهندسی عمران و مهندسی شهرسازی به قرار ذیل می باشد .

ردیف

نام

نام خانوادگی

 دانشجوی  برتر ورودی

رشته

1

آرمان

رشیدی

93

مهندسی شهرسازی

2

محمد

معتقد

92

مهندسی شهرسازی

3

فرزاد

علی یاری

93

مهندسی عمران

4

مهدی

مرادی

91

مهندسی عمران

5

محمد مهدی

نظری

92

مهندسی عمران

 
لازم به توضیح است نامبردگان جهت دریافت لوح تقدیر به معاونت آموزشی دانشکده مراجعه نمایند .