بازدید مدیر فناوری دانشگاه جناب آقای دکتر منصوری زاده از دانشکده فنی مهندسی کبودراهنگ

29 11 2023 06:08
کد خبر : 6724686
تعداد بازدید : 1653

بازدید مدیر فناوری دانشگاه جناب آقای دکتر منصوری زاده از دانشکده فنی مهندسی کبودراهنگ  و بررسی تجهیزات مرتبط و اعلام و تایید نیاز دانشکده توسط ایشان