انتخاب واحد ترمیمی

04 Jan 2016
کد خبر : 6727965
تعداد بازدید : 238

94/10/26 لغایت 15/11/94 مهلت انتخاب واحد ترمیمی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که به هر دلیل قصد دارند انتخاب واحد نیم سال دوم سالتحصیلی خود را ویرایش نمایند می رساند :

دسترسی به انتخاب واحد از 26/10/94 لغایت 15/11/94  (حداکثر سه درس ) باز می باشد