اساتید دانشکده

ابراهیم قیاسوند

ابراهیم قیاسوند

ابراهیم قیاسوند   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1398/11/30 1:06:53 ق.ظ کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/15
پایان نامه ثبت شده در 1398/11/30 1:32:20 ق.ظ کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/15
نگین حقیقت مطالعه جمع شدگی بتن سبک توانمند کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/05