بازگشت به صفحه کامل

13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی

13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

نام گذاری سیزده آبان به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار زیبنده این ملت و بیانگر ستیزه جویی با منش خیانت کارانه آمریکا می باشد.

سیزده آبان روز ملی مبارزه با استکبار

انقلاب خونین ملت ایران سرگذشت پر فراز و پرنشیبی دارد و در این رهگذر مردم خویش متحمّل مشقّت های زیادی شدند به همین دلیل همه اوقاتش برای این مرز و بوم مقدس، لیکن بعضی از ایام از جهات وقوع حوادث و رخدادها عظیم تر و همین بزرگی و تقدیس است که روزی در تاریخ ملت ایران به عنوان نماد و سمبل غیرت و از خود گذشتگی به نام روز ملی مبارزه با استکبار ثبت و آن روز سیزده آبان و از ایام اللّه است.

با توجه به مختصر مقدمه ذکر شده سعی بر این است تا ماهیّت استعماری شیطان در حوادث سیزده آبان سالهای 43 و 57 و 58 به صورت گذرا اشاره ای داشته باشیم.

سیزده اول: در سالهای 41 تا 43 رژیم سفّاک پهلوی با نسخه استکباری و با القائات شیطانی، لغو رژیم ارباب رعیّتی و اعطای امتیاز کاپیتولاسیون به آمریکا سعی در محو نمودن احکام حیات بخش اسلام را داشتند و انتظارشان این بود که امام و امت این ظلم و ستم و استعمار، بردگی و سیطره یهود و صهیونیسم را پذیرا و محو آثار دین و احکام خدا را بنگرد و لب به اعتراض نگشایند.

زهی خیال باطل، غیرت علوی و شور حسینی امام و مردم را با فریاد اسلام خواهی در برابر حکومت وابسته به مبارزه واداشت. گرچه ندای اسلام طلبی رهبر کبیر در آن زمان تا پیروزی بر درفش غیر ممکن، ولی آن مرجع عالیقدر افق روشنی در ورای تاریکی و ظلمت حکومت آن روز با تکیه به نیروی الهی و قدرت پنهانی امت می دید که دیگران فاقد چنین بصیرتی بودند.

حرکت دشمن ستیزی خمینی کبیر استکبار را به هراس انداخت و برای حفظ حکومت پوشالی پهلوی با سلاح قهریّه چاره را در جدایی بین رهبر و امت دیدند و در سیزده آبان 43 امام را به ترکیه تبعید و سپس به عراق که این عمل در آن اوضاع و احوال واقعیتی دردآور بود و باعث جریحه دار شدن عواطف مسلمانان گردید.

زیرا دوری آن رهبر محبوب، هجرانی سوزان و فراقی غمبار را در برداشت و امت اسلام با صبر و تحمل و حفظ اصول اعتقادی و عملی با استواری و صلابت، رشادت، پایداری و قدرت، شهادت و سلحشوری به مبارزه ادامه دادند تا پس از پانزده سال آن فراق غم انگیز به وصال دلنشین و ظلمات شاهنشاهی به طلوع فجر محمّدی مبدّل گردید.

سیزده دوم:آبان 57 و آن روزهای عشق و ایثار، اتّحاد و همبستگی همه جا حکایت از اسلام خواهی و تبرّی از طاغوت و پیروزی نهضت را نوید می داد و دشمن قدّار هر روز بر کشتار وحشیانه خود شدت می بخشید و بر خلاف تصوّر آنها مردم منسجم تر و تظاهرات وسیع تر. راهپیمایی سیزده آبان آن سال با روزهای دیگر متفاوت و رنگ و بوی دیگری داشت.

زیرا که دانش آموزان، آن دسته گل های انقلاب با حضور در راهپیمایی خود را همراه بزرگان دیدند. این همراهی و همنوایی ناقوس مرگ سلطنت پهلوی را سر داد و با به خون کشیدن آن لاله ها به دست دژخیمان، انقلاب به اوج خود رسید و خون پاکشان باعث تشجیع امّت اسلام گردید و روز دانش آموز نامگذاری شد و درد آشنایان به پیروی آن رهبر درد آشنا لحظه ای از مبارزه غفلت نکردند تا ماهیّت استعمار و حکومت دست نشانده اش که قیافه زشت و نفرت بار خود را عمری در زیر نقاب با الفاظی فریبنده و با تبلیغات دروغین مردم را فریب داده بود برملا و برای همیشه از این سرزمین رانده شدند.

سیزده سوم:آبان 58 با سالهای گذشته قابل قیاس نبود دیگر طاغوت و طاغوتیان بر این مملکت حکومت نمی کردند. نهضت پیروز و جمهوری اسلامی برقرار و نهادهای انقلابی در حال شکل گیری و انس، الفت و تعاون و همکاری در همه جا به چشم می خورد و آینده ای درخشان را نوید می داد.

با وجود همه اینها شایعات، کارشکنیها، نا امنیها، فتنه انگیزیها و دامن زدن به قومیّتها و ایجاد بلوا و ناامنی در محیط دانشگاه ها باعث رنجش مردم گردید تا متوجه توطئه های دشمن در کمین نشسته شوند و به حقیقتی آگاه و آن حقیقت این بود. شیطان بزرگ نقشه های کوتاه و دراز مدت برای انقلاب دارد و چشم دیدن گسترش و تقویت آن را نداشته و ندارد و سکوت و به رسمیت شناختن نظام در اوایل نه به خاطر همراهی بود بلکه به دنبال فرصت و نفوذ در انقلاب بودند و گرنه آنها جز به نابودی ما رضایت نمی دادند و دلهای بیمارشان جز با محو اسلام خواهی مردم شفا نمی یابد.

همچنین در یافته بودند مردم خداجوی آنچه را با اعتقاد راستین و ایمان، یقین و با بصیرت، آگاهی در پرتوی رهبری ولایت فقیه بدست آورده اند به سادگی از دست نخواهند داد لذا به انگیزه جلوگیری از نفوذ جمهوری اسلامی و تضعیف روحیه استقامت و پایداری مردم سفارت خود را به کانون توطئه علیه جمهوری نوپای ایران در آوردند. و مسلمانان ایران زمین خاطرات تلخی در گذشته از سبعیّت استکبار داشتند.

خیانت کاری و جنایتشان در عصر انقلاب برای آنها و جوانان پرشور سنگین و غیر قابل تحمّل بود به همین خاطر با حمایت همه جانبه اقدام به تسخیر آن مرکز فساد و لانه جاسوسی نمودند و جز این عمل چیز دیگری در آن موقع ایجاب نمی کرد.

این حرکت قدرت ملت را بیش از پیش به جهانیان نشان داد و امام عزیز آن را انقلابی بزرگتر از انقلاب اول خواند و باعث رسوایی آمریکا و منشأ امید و خروش در بین مستضعفین جهان گردید و به حق نام گذاری سیزده آبان به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار زیبنده این ملت و بیانگر ستیزه جویی با منش خیانت کارانه آمریکا می باشد.