بازگشت به صفحه کامل

کسب عنوان نایب قهرمانی تیم فوتسال دانشکده

کسب عنوان نایب قهرمانی تیم فوتسال دانشکده


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کسب عنوان نایب قهرمانی تیم فوتسال دانشکده

موفقیت  تیم فوتسال دانشکده  و کسب  عنوان نایب قهرمانی در مسابقات
بین دانشکده ای دانشگاه  بوعلی سینا را به همه  دانشجویان  تبریک عرض
می نماییم .