بازگشت به صفحه کامل

تمدید زمان ارزشیابی

تمدید زمان ارزشیابی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع آندسته از دانشجویانی که موفق به انجام ارزشیابی نیمسال دوم سالتحصیلی 95-94 نشده اند می رساند: ...

 

تمدید مهلت انجام ارزشیابی نیمسال دوم سالتحصیلی 95-94

سیستم جامع گلستان از تاریخ 1395/03/25 لغایت 1395/03/31 جهت انجام ارزشیابی فعال می باشد

 بدیهی است عواقب ناشی از عدم انجام ارزشیابی در موعد مقرر متوجه دانشجو خواهد بود.