بازگشت به صفحه کامل

برنامه ساعات حضور اعضای انجمن علمی عمران

برنامه ساعات حضور اعضای انجمن علمی عمران


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

برنامه ساعات حضور اعضای انجمن علمی عمران ...

برنامه ساعات حضور اعضای انجمن علمی عمران

روز

ساعت حضور

عضو حاضر

شنبه

13:30 - 12:30

مسعود ابراهیمی

یکشنبه

13:30 - 12:00

علیرضا علی بیگی

دوشنبه

13:00 - 11:30

طیب قادرمزی

سه شنبه

11:00 - 09:00

مهدی اسکندری

چهارشنبه

16:00 - 14:00

فرزاد علی یاری