برگزیده آموزشی و پژوهشی

 
کد خبر: 2918    1394/09/08

دانشجویان عزیزی که حائز شرایط عمومی وشرایط مندرج در  آیین نامه ضمیمه می باشند می توانند با تکمیل فرم مربوطه به عنوان برگزیده  پژوهشی و آموزشی دفتر استعدادهای درخشان  انتخاب شوند . 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند