نتایج انتخابات انجمن علمی مهندسی عمران

نتایج انتخابات انجمن علمی مهندسی عمران


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اسامی کندیداهای تأیید صلاحیت شده و انتخاب شده انجمن علمی عمران دانشکده فنی و مهندسی کبودرآهنگ

اسامی کندیداهای تأیید صلاحیت شده و انتخاب شده انجمن علمی عمران دانشکده فنی و مهندسی کبودرآهنگ
بدین وسیله اسامی اعضای اصلی و علی البدل انجمن علمی عمران دانشکده کبودرآهنگ به شرح ذیل اعلام می گردد.
 1- محمد اعتمادی :                                  عضو اصلی
 2- محمد معدنی پور:                                عضو اصلی
 3- محمد مهدی نظری :                             عضو اصلی
 4- علیرضا نامور:                                   عضو اصلی
 5- مصطفی تقی آبادی:                              عضو اصلی
 6- اسماعیل عزتی:                                   عضو علی البدل
 7- محمد رضا جنتیان:                               عضوعلی البدل
 8- آرمان احمدی :                                    عضوعلی البدل