قابل توجه متقاضیان استفاده از سهمیه رتبه اول برای مقطع کارشناسی ارشد باآزمون سال تحصیلی 95-94

قابل توجه متقاضیان استفاده از سهمیه رتبه اول برای مقطع کارشناسی ارشد باآزمون سال تحصیلی 95-94


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

به اطلاع تمامی دانشجویانی که مجاز به انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95-94 شده اند می رساند...

به اطلاع تمامی دانشجویانی که مجاز به انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95-94 شده اند می رساند:
دانشجویانی که در بین ورودی های خود(مجموع دوره های روزانه و شبانه) حائز رتبه اول شده اند می بایست فرم تایید رتبه اول (مندرج در صفحه 22 دفترچه انتخاب رشته شماره 2) را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 30/04/94 به اداره کل آموزش دانشگاه تحویل نمایند.
بدیهی است عدم تحویل فرم مذکور تا تاریخ فوق به منزله انصراف این افراد از سهمیه رتبه اولی تلقی می گردد.