زمان شروع و پایان امتحانات نیم سال دوم 94-93

زمان شروع و پایان امتحانات نیم سال دوم 94-93


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

زمان شروع و پایان امتحانات نیم سال دوم 94- 93

زمان شروع و پایان امتحانات نیم سال دوم 94-93  

از94/03/23  لغایت 94/04/10 می باشد . ضمن آرزوی موفقیت و پیروزی برای کلیه دانشجویان گرامی رعایت موارد ذیل جهت حضور در سالن امتحانات الزامی است .

·      1-  از آوردن وسایل اضافی مثل کیف، ساک، کتاب، جزوه و کاغذ سفید و یا ماشین حساب خودداری نمایید. در غیر این صورت به عنوان تخلف محسوب شده و منتج به ثبت نمره0/25  در آزمون داوطلب خواهد شد.

·       2- به همراه داشتن تلفن همراه حتی اگر خاموش باشد به عنوان تخلف محسوب شده و منتج به ثبت نمره 0/25  در آزمون داوطلب خواهد شد.

·        3-همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی است.