درباره توافق برجام

درباره توافق برجام


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

۵+۱ و ایران در نهایت و پس از مذاکراتی طولانی به یک توافق دست یافتند؛...

۵+۱ و ایران در نهایت و پس از مذاکراتی طولانی به یک توافق دست یافتند؛ هم اکنون همه نگاه ها به سمت اجرایی شدن تعهدات از سوی طرفین مذاکره است، تعهداتی که باید دقیقا مورد بررسی و موشکافی قرار گیرد.