اعلام نفرات برتر هر رشته و ورودی

اعلام نفرات برتر هر رشته و ورودی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

اسامی دانشجویان برتر هر رشته و ورودی

نفرات برتر مهندسی عمران ورودی 90

نفر اول جمشیدی-سروش
 نفر دوم اژیده-سینا
نفر سوم نوری-میثم
نفرات برتر مهندسی عمران ورودی 91 
نفر اول مرادی-مهدی
نفر دوم تقی ابادی-مصطفی
نفر سوم حاجی رجبی ورنوسفادرا-سعید
نفرات برتر مهندسی عمران ورودی 92 
نفر اول نظری-محمدمهدی
نفر دوم رضایی-محمدجواد
نفر سوم جوکار-سبحان
نفرات برتر مهندسی شهرسازی ورودی 92
نفر اول معتقد-محمد
نفر دوم خسروی راد-هادی
نفر سوم شیرمحمدی-حسین