اطلاعیه حذف دروس

اطلاعیه حذف دروس


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

قابل توجه دانشجویان گرامی دروس حذف شده به علت عدم تکمیل ظرفیت

قابل  توجه دانشجویان گرامی 
دروس مشروحه ذیل  به علت  عدم  تکمیل ظرفیت  حذف شده اند.
1- آز مکانیک خاک  گروه 5 
2-آز بتن گروه های 1،2،3
3- اصول مهندسی پل
4-روشهای اجرائی ساختمان
 5-سازه های بتن آرمه 1 گروه 2
6-مقررات ملی 
7-هیدرولوژی مهندسی گروه 1
8-اندیشه اسلامی گروه 401
9-تربیت بدنی 2 گروه های  400 و 403  

*-دانشجویانی که درس متره و براورد پروژه را اخذ نموده اند لازم است نسبت به اخذ درس روش های اجرائی ساختمان در دانشگاه بوعلی (دانشکده فنی و مهندسی همدان) اقدام نمایند در غیر اینصورت درس متره و برآورد آنها حذف می گردد.