نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه مکانیک خاک

آزمایشگاه مکانیک خاکآزمایشگاه مکانیک خاک


گروه آموزشی: مهندسی عمران
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه مکانیک خاک
نام سرپرست: دکتر شکری
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 08135228488
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: