لینک ها

    لینکی وجود ندارد.


نام:  آیت ا... قرائی

سمت:  انتظامات

تلفن:  08135228484

آدرس:  کبودرآهنگ - دانشکده فنی و مهندسی

توضیحات:  


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند