لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
کارکنان > امور عمومی


نام:  حسین نوری

سمت:  امور عمومی دانشکده فنی و مهندسی کبودرآهنگ

تحصیلات:  کارشناسی

ایمیل:  hossein.nori2011@yahoo.com

تلفن:  08135228486

آدرس:  کبودرآهنگ - دانشکده فنی و مهندسی

توضیحات:  


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند