دانشجویی > مرکز رایانه

دانشکده فنی مهندسی کبودرآهنگ دارای یک سایت کامپیوتر مجهز به تعداد قابل قبولی رایانه جهت دانشجویان محترم می باشد. همچنین در راستای ارتقاء و سطح دسترسی اساتید و دانشجویان به شبکه اطلاع رسانی، کلیه فضا های دانشکده و طبقات مختلف آن تحت پوشش شبکه اینترنت بی سیم قرار دارد. 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند